:: الرئيسية :: :: مقالات الموقع :: :: مكتبة الكتب ::  :: مكتبة المرئيات ::  :: مكتبة الصوتيات :: :: أتصل بنا ::
 
القائمة الرئيسية

 الصفحة الرئيسية

 منتدى الحوار

 نصرانيات

 حقائق حول الأناجيل

 حقائق حول المسيح بالأناجيل

 حقائق حول الفداء والصلب

 مقالات منوعة حول النصرانية

 كشف الشبهات حول الإسلام العظيم

 شبهات حول القرأن الكريم

 شبهات حول الرسول صلى الله عليه وسلم

 شبهات حول السنة المطهرة

 شبهات منوعة

 الإعجاز العلمي
 الأعجاز العلمي بالقرأن الكريم
 الأعجاز العلمي بالحديث الشريف
 الحورات حول الأعجاز العلمي بالإسلام

 كيف أسلم هؤلاء

 من ثمارهم تعرفونهم

Non Arabic Articles
· English Articles
· Articles français
· Deutsches Artikel
· Nederlands

 مقالات د. زينب عبد العزيز

 مقالات د. محمد جلال القصاص

 مكتبة الكتب

 مكتبة المرئيات

 مكتبة التسجيلات

 مكتبة البرامج والاسطوانات الدعوية

 البحث

 البحث في القرآن الكريم

 دليل المواقع

 أربط موقعك بنا

 اتصل بنا

إسلاميات

المتواجدون بالموقع

يوجد حاليا, 54 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

De Profeet Mohammed salla Allahu aleihi wa sallam
أرسلت في السبت 30 يونيو 2007 بواسطة admin
Nederlands topics

In de naam van Allah, de Genadige, de Barmhartige

De superieuriteit van de Heilige Profeet Mohamed (salla Allahu aleihi wa sallam)

 

 

Allah zegt in de heilige Koran:
" En (gedenkt) toen Allah een overeenkomst aanging met de profeten (en zei): "Wat ik jullie ook gegeven heb van de schrift en de wijsheid; en er komt daarna een boodschapper tot jullie ter bevestiging van wat bij jullie is: jullie zullen zeker in hem geloven en hem zeker helpen." (Allah) zei: Erkennen jullie dit en aanvaarden jullie mijn verbond?" Zij zeiden: "Wij erkennen het." Hij (Allah) zei: "Getuigt dan en ik behoor met jullie tot degenen die getuigen."(soera 3:81)
"En die zich daarna afwenden: dat zijn degenen die zwaar zondigen"(soera 3:82)

Een van de grote imams, Imam Abu ja´far Tabari en andere Hadithverzamelaars, refereerden naar de volgende uitspraak van imam hadrat Ali (radya Allahu anh), als interpretatie op de bovengenoemde vers, die zegt:
"Allah nam een eed af omtrent de heilige Profeet (salla Allahu aleihi wa sallam) van alle profeten, van Adam (aleihi salaam) tot de profeet Iesa (aleihi salaam), dat als ze zouden worden geboren of komen in de tijd van de heilige Profeet (salla Allahu aleihi wa sallam), zij zeker in hem zouden moeten geloven, en hem zeker moeten helpen en een gelofte zouden nemen van hun gemeenschap om hetzelfde te doen."
Hetzelfde is overgeleverd door de moefassir-ul-umma Abdullah ibn Abbas (radya Allahu anhum) en ook door Ibn Asakir, Ibn Jareer en imam Badr ud-Din Zarakashi. Hafiz Imaad ud-Din bin Kaseer en imam Ibn Hajar Asqalani schrijven deze hadith toe aan Imam Bukhari. Allah weet het best.

Imam Abi Hatem in zijn tafsier en Imam Suyuti in "khasais ul Kubra" bevestigen beiden dat volgens deze Eed, de voorgaande profeten (Aleihimu salaam) allen spraken over de goede deugden en verhevenheden van de leider van de Profeten (salla Allahu aleihi wa sallam) en dat zij hun bijeenkomsten sierden met het lofprijzen en het gedenken van de laatste der profeten. Zo gaf de profeet Iesa (aleihi salaam), zoon van maryam, het goede nieuws van de blijde tijding van de komst van de laatste der profeten:
"
Ik ben voor jullie de boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er voor mij is en van de Taurat en als verkondiger van een verheugende tijding over een Boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ahmad." (61:6)

Toen alle profeten deze wereld verlieten, was het de tijd dat de laatste der profeten opkwam met een duizendmaal grotere voortreffelijkheden en waardigheden. Mogen vrede en zegeningen op hem rusten tot de dag des oordeels.

Ibn Asakir heeft op de autoriteit van Abdullah Ibn Abbas (radya Allahu anhuma) overgeleverd dat Allahu ta´ala de voorgaande profeten (aleihimu salaam) altijd heeft verteld over de komst van de laatste der profeten (salla allahu aleihi wa sallam). De voorgaande generaties vierden altijd de aankomst van de Profeet (salla Allahu aleihi wa sallam) en vroegen overwinningen over hun vijanden met zijn zegeningen. De heilige koran bekrachtigt deze stelling als volgt:
"Terwijl zij daarvoor om hulp hadden gevraagd tegen degenen die niet geloven: toen dan tot hen kwam wat zij al wisten, geloofden zij er niet in. De vloek van Allah rust daarom op de ongelovigen." (2:89)
De Profeet Mohammed (salla Allahu aleihi wa sallam) werd door Allah grootgebracht in de beste der naties, in de beste tijden, met de beste metgezellen, en in de beste steden

De grote imams zeggen dat toen de Joden vochten tegen de polytheisten, zij tot Allah baden om hun te helpen omwille van de laatste der Profeten, wiens lofprijzingen zij in de Torah vonden. Ze verkregen de overwinning omwille van de zegeningen van deze smeekbede.
Het was naar aanleiding van deze goddelijke eed dat er is overgeleverd dat de heilige Profeet (salla Allahu aleihi wa sallam) heeft gezegd:
"
Bij degene in wiens hand mijn ziel ligt, als Moesa (aleihi salaam) aanwezig zou zijn hier, dan zou hij mij volgen."
Dit is overgeleverd door Imam Ahmad, Darimi, en Imam Bayhaqi in "shoab-al-Iman"op autoriteit van Jabir Bin Abdullah (Radya Allahu ´anhum), en ook door Abu Naeem op de autoriteit van hadrat Omar (radya Allahu ´anh). Volgens deze stelling zal ook Iesa (aleihi salaam), wanner hij neerdaalt op aarde, de heilige Profeet (mohammed) (salla allahu aleihi wa sallam) volgen. Hij zal ook salaat verrichten achter de voorgangerschap van Imam Mehdi (aleihi salaam) die een persoon is uit deze ummat. De heilige Profeet (salla allhu aleihi wa sallam) heeft gezegd:
"In welke staat zullen jullie je verkeren, wanneer Iesa (aleihi salaam), zal verschijnen onder jullie en jullie leider een persoon zal zijn uit jullie midden.?" Deze hadith is overgeleverd door Imam Bukhari en Imam Moslim op autoriteit van Abu Hureirah (radya Allahu anh).
Imam Abul Hassan Ali Bin Abdul Subki (radya Allahu anh) heeft een voortreffelijke verhandeling geschreven op de uitleg van dit vers uit de heilige koran en noemde het: "Atta´zeem wal mintuh fi Lato´minoenna Behee wa La Tansuroennah". De imam heeft bewezen met behulp van dit vers dat onze Profeet (salla allahu aleihi wa sallam) de profeet is van alle boodschappers en profeten (aleihimu salaam): van Adam (aleihi salaam) tot Iesa (aleihi salaam), allen maken deel uit van zijn ummat tot de dag der opstanding. De hadith "Ik was Profeet toen Adam tussen lichaam en ziel was", heeft deze betekenis.

Als onze profeet (salla allahu aleihi wa sallam) in de tijd van Adam, Noeh, Ibrahiem, Moesa of Iesa (aleihimu salawaat) zou komen, dan waren ze allen verplicht om in hem te geloven en hem te helpen. De eed was enkel afgenomen om ze hier aan te houden.
Er is goede grond te vinden waarom onze Profeet wel de profeet is van alle profeten. In de nacht van zijn Hemelvaart verrichten ze (de gemeenscahap van de profeten) Salaat onder zijn voorgangerschap (imamaat).
Dit zal ook duidelijk zijn op de dag des oordeels wanneer Adam (aleihi salaam) en alle anderen naast hem, en de gehele gemeenschappen (ummats) van alle Profeten zich onder de "vlag van lofprijzing" (Liwaa-oe-Al hamd) van onze Profeet (salla Allahu aleihi wa sallam) zullen zijn.
Wanneer een ware gelovige dit vers beschouwt, dan valt het expliciet te lezen dat de heilige profeet (salla Allahu aleihi wa sallam) de primaire essentie is voor de gehele schepping en dat hij de leider der profeten (aleihimu salaam) is. De profeten (aleihimu salaam) hebben dezelfde band met de Profeet van de Islam als zijn ummat met hem heeft. Het werd verplicht gesteld voor de ummat om te geloven in alle Profeten en een eed is afgenomen van de profeten (aleihimu salaam) om van de Profeet (salla Allahu aleihi wa sallam) te houden en lief te hebben. Kortom, het moge duidelijk zijn dat de heilige profeet (salla Allahu aleihi wa sallam) de ware en de eerste is, en de anderen op de tweede plaats komen.

Realiseer u dat de heilige Koran dit punt centraal heeft staan en bewijst het op tal van manieren:
1.Profeten zijn vrij van zonden en zijn niet in staat om tegen goddelijke wetten en regels in te gaan. Het goddelijk bevel bleef niet beperkt bij: "Als hij bij u komt, gelooft in hem en helpt hem", maar een eed werd van hun afgenomen welke de tweede belofte was na de eed "En ben ik dan niet uw heer?". Het eerste verplichte voor de schepping is om te geloven in de majesteit van Allah en daarna, even belangrijk, te geloven in de heilige profeet (salla Allahu aleihi wa sallam).
2. De eed "Gelooft in hem en helpt hem" is dwingend voorgeschreven, te vergelijken met de loyaliteits-eed voor koningen, die wordt afgenomen van onderbekleders. Imam Subki zegt dat het waarschijnlijk is dat de eed-aflegging aan Sufi sheikhs van dit vers is afgeleid.
3.De letter Noun (N) legt extra nadruk op het gebod.
4.De ernst van het woord (Noun) verdubbelt het gewicht van het gebod.
5.Het is voortreffelijk dat alvorens de Profeten te laten antwoorden, Allah zelf anticipeerde wat hun antwoord zou zijn met : "Erkennen jullie dit?".
6.Zelfs dat werd niet als voldoende beschouwd en het gebod werd aangevuld met: "En aanvaarden jullie mijn verbond?"
7.In plaats van "Alaihi"(op hem) of "Ala Hadha" (op deze), "Ala Dhalikum"(op jullie) is uitgesproken, uit respect en uit verhevenheid voor de heilige Profeet. (dat wil zeggen, dat de eed bindend was op alle profeten!)
8.Het effect van het gebod werd versterkt door het toevoegen van de woorden: "Getuigt dan!"
zodat de heilige zielen niet om hun belofte heen kunnen.
9.Het punt van voortreffelijkheid en perfectie ligt bevestigd in het feit dat de Profetische getuigenissen als niet voldoende werden beschouwd, en Allah voegt met zijn getuigenis er aan toe: "En ik behoor met jullie tot degenen die getuigen" (3:81)
10.Het laatste punt is dat na deze magnifieke bevestiging, en met de vrijzondigheid (ma´soum) van de profeten (aleihimu salawaat) in acht genomen, een zware waarschuwing wordt gegeven dat: "En die zich daarna afwenden: dat zijn degenen die zwaar zondigen"(3:81)
Allah weet het best!Amien

Gecontroleerd en over genomen van ontdekislam.nl via

A.Alarabi

 
أكثر مقال قراءة عن Nederlands topics:
De vijf zuilen van de islam


المعدل: 5  تصويتات: 1
الرجاء تقييم هذا المقال:


  'طباعة  ارسال ارسال

المواضيع المرتبطة

Nederlands topics

 
 


انشاء الصفحة: 0.08 ثانية