חגתעגכ

أكتب ازاى أنا حولت لعبرى بس أعرف ازاى الحروف على الكى بورد

قابضة على الجمر كده ריכ/צוועמ יע]ךה