דאעי 91
هذا هو اسمي
صح او خطأ
طبعا ما في ارقام:p015: