"Munajat" ou " La lumière de plus grande clarté"

إلهي أسألك بأعز من ناجاك وأفضل من دعاك أن تمطر على قلبي شآبيب عطفك وسحائب رضاك ، وتلقي فيه حلاوة ذكرك وتيقظه من غفلاته حتى لا يشاهد سواك ، وتثبته...