:redface:


اسطر من غرز حشو بنفس العدد من الغرز

لفرد الشغل يتم زيادة غرز الحشو فوق كل غرزة

نكمل الشغل روحة رجعة بنفس العدد من غرزة الحشو على ثلاث ارباع محيط الزهرةنقلل من مساحة العمل الى ربع محيط الزهرة


منقول