14 5
καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν Τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται


** #__ **
( )
:)

1_


2_
3_
4_
5_


#_

1_
(((((((((υἱὸς ἢ βοῦς)))))))))))))))))))
((βοῦς))

P45, P75, A, B, W,
D,
047, 0211, 700, 954, 1424, 1675, 2766, Maj,
e, f, q, Sy-P, Sy-H, sa

45 75Nestle GNT 1904


http://biblehub.com/nestle/luke/14.htm#

2_********** ὄνος ἢ βοῦς**********


((ὄνος)))01, L, X, Y, K,
P
,
Y,
f1, f13, 33, 157, 579, 892, 1071, 1241, al,
"donkey"
Lat("asinus"), Sy-S, Sy-Pal, bo13

Stephanus Textus Receptus 1550Scrivener's Textus Receptus 1894καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν Τίνος ὑμῶν ὄνος ἢ βοῦς εἰς φρέαρ ἐμπεσεῖταhttp://biblehub.com/tr/luke/14.htm
http://biblehub.com/tr94/luke/14.htm#


3_
((((()πρόβατον ἢ βοῦς))))))πρόβατον
D, d ("ovis", from Mt
4_
((((((((υἱὸς ἢ ὄνος))))))
, 2174,

θ
5_(((((((((((((υἱὸς ἢ βοῦς ἢ ὄνος))))))))))

(Sy-C:


(John Mill)It has been conjectured that υἱὸς is a corruption of
= Sheep

(lat. ovis)
.


It is possible that "son" was felt a bit inappropriate here and has been changed to either "donkey" or "sheep" fitting better to "ox".
**** ** * * **
Weiss (Lk Com.) thinks that ὄνος)comes from Lk 13:15


** 13

15

WIELAND WILLKER

A Textual Commentary
on the
Greek Gospels

391#
((( ))